โปรแกรมบริหารจัดการคลินิคทันตกรรม

ที่ใช้งานง่าย

และสะดวกรวดเร็ว

ออกแบบมาเพื่อคลินิคทันตกรรมโดยเฉพาะ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัย

Features

ระบบนัดหมายที่ใช้งานง่าย

สามารถบันทึกนัดหมายเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลคนไข้และทันตแพทย์

ระบบจัดการโฟลวคนไข้

ควบคุมการส่งต่อระหว่างห้อง(ห้องทันตกรรม,x-ray,ห้องรอ) และติดตามสถานะคนไข้ในคลินิค

ระบบบันทึกการรักษา

ใช้งานง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ระบบติดตามการชำระเงินการรักษาต่อเนื่อง

สามารถสร้างการรักษาต่อเนื่องและติดตามการรักษา ชัดเจนง่ายต่อการสื่อสารระหว่างคลินิคและคนไข้

ระบบจัดการค่าแพทย์(DF)

สรุปค่าแพทย์อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่าย ตามรายละเอียดตามรายการรักษา สามารถกำหนดสัดส่วนค่าแพทย์เฉพาะรายการรักษา และเฉพาะต่อแพทย์ได้

ระบบใบเสร็จและการเงิน

สามารถออกใบเสร็จและสรุปรายรับแต่ละช่องทางได้อย่างรวดเร็ว

Price

สำหรับทุกฟังชั่น

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

จำนวนห้อง
0
1
โดยประมาณ
1
4
0
0
฿/เดือน*

Contact

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ Application หรือการทดลองใช้งาน
สามารถติดต่อสอบถามได้เลย